Yard. Doç. Dr. Levent Memiş Kişisel Web Sitesi

10.04.2019
263
Yard. Doç. Dr. Levent Memiş Kişisel Web Sitesi

Levent MEMİŞ, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma ve Katı Atık Yönetiminde Ağ Yönetişimi: Giresun İli Örneği” başlığı altında hazırladığı tezi ile Haziran 2016’da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilim Dalı’nda doktora derecesine sahip oldu. Aralık 2007’de Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak başladığı görevini Mart 2017’ye kadar sürdürdü. Halen Giresun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda Yard. Doç. Dr. ünvanı ile akademik yaşamını devam ettirmekte. Memiş’in akademik ilgi alanları; kentsel sürdürülebilirlik, sektörler arası işbirliği, yerel yönetimler, kamu politikalarına katılım, teknolojik gelişmelerin kamu sektörüne yansıması (e-devlet, e-katılım, sosyal medya, vb.) ağ yönetişimi, gibi konu başlıklarından oluşmakta.

Ayrıca Memiş, fotoğraf sanatına duyduğu ilgiyi, bir hobi olarak sürdürmektedir. Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD)’nin eğitimleriyle 2005 yılında başlayan fotoğraf süreci, son yıllarda yoğunlaşamamakla birlikte, gerçeklik algısını aşındırmadan sürmektedir. Bu süreç içinde üyesi olunan GİFOD’un ve bireysel düzeyde, çeşitli karma sergilere katılım gösterilmiştir.

www.leventmemis.com.tr

Demo Talebinde Bulun

Şimdi Ön Başvuru yaparak %15 ekstra indirim fırsatını kaçırmayın.