Public Status

09.07.2019
219
Public Status

Aslında bu hikayenin temelinde de merak duygusu ve bilgiyi elde tutma isteği yatmaktadır. Günümüzün dünyasında bilimin ve teknolojinin çok hızlı bir gelişim göstermesi, ulaşılan son teknolojik gelişmeler ve gerçekleştirilen buluşlar dünyanın her tarafındaki toplumları derinden etkilemiştir. İçinde bulunduğumuz bu çağın en önemli özelliği de bilginin sınır tanımadan çok hızlı bir şekilde yayılmasıdır.

Baş döndüren bu gelişim sürecinde bilgiyi elinde bulunduran ve bilgiyi üreten ülkeler, toplumlar, şirketler ve kişiler daha avantajlı ve daha güçlü konuma gelmektedirler. Bilgiyi elde bulundurmanın en önemli yolu da nitelikli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek sonuçlarını doğru okumaktan geçmektedir.

Bu noktadan hareketle 2019 yılında kurulan şirketimiz temel çalışma alanları üzerinden paydaşlarına doğru bilgiyi elde etme ve yorumlayarak strateji geliştirebilmek imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda ana faaliyet alanı araştırma hizmetleri olan şirketimiz bunun yanında araştırmalar sonucu elde edilen bilginin sağlıklı olarak işlenip stratejiye dönüştürülebilmesi adına danışmanlık ve ekonometrik modellemeler hizmetleri de vermektedir.

Şirketimiz adını araştırmanın en temel iki aktörü üzerinden almaktadır. “Public” kelime olarak halk manasına gelmektedir. Çünkü işin özü insanı gözlemlemekten geçmektedir. “Status” ise latince bir kelime olup istatistik kavramının temelini oluşturmaktadır. Kelime olarak durum manasına gelen “Status” birincil öznemiz olan insanların yapılan gözlemler sonucu durumunu öğrenmek şeklinde ifade edilebilir.

Şirketimizin temel amacı paydaşları tarafından kendilerine iletilen araştırma konusunu oluşturan problemi açık ve kesin bir biçimde belirledikten sonra, bu problemin özelliklerini baz alarak nitelikli, doğru ve tarafsız bir araştırma sonucu ortaya çıkarmaktır.

Şirketimiz ayrıca spesifik alanlarda kurumsal danışmanlık ve ekonometrik modelleme hizmetlerini de paydaşlarına sağlayarak araştırmalar sonucu elde edilen bilginin nitelikli bir stratejiye dönüşmesi sağlar.

https://www.publicstatus.com.tr/

Demo Talebinde Bulun

Şimdi Ön Başvuru yaparak %15 ekstra indirim fırsatını kaçırmayın.